C. G. Jung despre gândire și limbaj

De unde vine această capacitate de reprezentare simbolică, din care, aparent, nu putem descoperi nici o urmă din gândirea noastră conștientă? Să privim o dată mai îndeaproape: să luăm o idee inițială sau o idee supraordonată, conducătoare, oricum am numi-o; dar fără să ne gândim de fiecare dată la ea, ci ghidați de un simț al orientării, să urmărim o serie de idei corelate. Nu putem găsi aici nimic simbolic, și totuși după acest tip se derulează toată gândirea noastră conștientă. Dacă observăm gândirea noastră foarte îndeaproape și urmărim un proces intens de gândire, de pildă rezolvarea unei oarecare probleme dificile, atunci constatăm deodată că gândim în cuvinte. În timpul unei gândiri foarte intense vorbim cu noi înșine și uneori chiar ne notăm sau schițăm problema, pentru a ne lămuri mai bine. Cine a trăit timp mai îndelungat pe teritoriul unei limbi străine a fost cu siguranță frapat că după un timp a început să gândească în limba tării respective. Un proces foarte intens de gândire provine deci mai mult sau mai puțin dintr-o formă de limbaj, ca și cum am vrea să-l rostim ori să-l învățăm sau să-l convingem pe cineva cu el. El se îndreaptă în mod evident complet spre exterior. În această privință gândirea noastră direcționată sau cea logică este o gândire conformă cu realitatea. adică o gândire care se adaptează realității, în care, altfel exprimat, noi imităm succesiunea lucrurilor obiectiv-reale astfel încât gândurile să se succeadă în capul nostru într-o ordine strict cauzală ca și întâmplările din exterirorul nostru. Această găndire o mai numim și gândire cu atenția direcționată. Ea are, în plus, particularitatea că ne obosește, fiind pusă în funcțiune din când în când.